Scoutlägersommaren 2023

Kommande sommar kommer kårens scouter erbjudas två scoutläger. Ett för de yngre åldersgrupperna och ett för äldre scouter. I första hand erbjuds Lövhyddan-lägret för vargungar och de yngre äventyrsscouterna. För äldre äventyrsscouter och spejarscouter erbjuder vi möjligheten att delta i Nothamn-lägret.

Under sommaren 2023 kommer även 11 av kårens explorerscouter och ledare att åka på resa till Lyngen i nordnorge. Det blir alltså en händelserik scoutsommar att se fram emot 😊

Lövhyddan-läger 16-18.6.2023

I juni erbjuder vi ett kortare scoutläger vid Lövhyddan i Kalkstrand för kårens vargungar och de yngre äventyrsscouterna. Under lägret blir det scoutlägerliv som bäst med vattenaktiviteter (paddling, rodd, simning, fiske, bastubad), lek, matlagning, lägerbål och andra aktiviteter. Vi sover i tält.

Spara datumet i kalendern. Närmare information om lägret kommer under mars-månad.

Spejar- och explorerscouter som önskar delta i lägret fungerar i en hjälpledarroll, men erbjuds också eget program. P.g.a. Norge-resan har inte tillräckligt med ledarresurser för att ordna ett helt eget läger för hela kåren.

NOTHAMN VIII-lägret

För de äldre äventyrsscouterna, spejarscouter, explorerscouter erbjuder vi i år möjligheten att delta i ett större läger, Nothamn.

Nothamn är ett sjöbetonat temaläger för alla finlandssvenska scoutkårer och i år är över 30 scoutkårer på väg på lägret. Lägret bjuder på program som relaterar till Östersjön, segling och sjöfart.

Lägret ordnas vid lägerområdet Björnstrand på Sandö i Kimito.

  • För äventyrsscouter 27.7-30.7.2023
  • För spejar– och explorerscouter 27.7-3.8.2023 

Anmäl scouten med senast den 31.3.2023
i Kuksa: https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=49652

Mer information om lägret finns här och på lägrets hemsida.
Det skickas senare ut ett informationspaket med närmare information om lägret åt alla anmälda.

Följ gärna lägrets kanaler på sociala medier: Facebook och Instagram – Nothamn VIII

Beslut under årsmöte 26.2.2023

Kårens årsmöte hölls den 26.2.2023 vid kårlokalen i Hansas.

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Vi gick igenom kårens verksamhet år 2022 (verksamhetsberättelse och bokslut) och fastställde verksamheten för år 2023 (verksamhetsplan, budget).

Vi valde också årets styrelse till kåren och beslutade om medlemsavgiften för år 2023.

Följande personer bildar kårstyrelsen för år 2023:

Jens Hannuksela, kårchef
Fanny Jonasson, vice kårchef/uppdragschef
Ida Mäntylampi, programchef
Fanny Serenius, sekreterare och infoansvarig
Wilma Nikkanen, infoansvarig/styrelsemedlem
Emmi Öhman, kårekonom
Nina Martin, finansieringsanvarig
Anton Hännikäinen, materialförvaltare

Medlemsavgiften förblev på samma nivå som år 2021 (70 € för ordniarie medlem), syskonrabatten hölls kvar och startavgiften för nya medlemmar förblev 20 €.

Tack till alla som deltog i årsmötet!