Medlemsinfo

BLI MEDLEM

Bli medlem i Östersundom Scouter genom att göra anmälan HÄR.
Vi är i kontakt med alla som gör medlemsanmälan.

Välkommen med i gänget!


MEDLEMSAVGIFTEN

Östersundom Scouters medlemsavgift för år 2023 är 70€ / år

Medlemsavgiften är uträknad enligt medlemstyp så att det tillkommer en familjerabatt då det finns fler minderåriga medlemmar från samma familj.

MEDLEMSTYP 1 – 70 €

Alla över 17 åriga medlemmar är av Medlemstyp 1
Oberoende av ålder är minst en medlem i varje familj av Medlemstyp 1
Medlemmar som under faktureringsåret fyller 17 år är av Medlemstyp 1

MEDLEMSTYP 2 – 50 € (familjerabatt)

Då det på samma adress redan bor minst en medlem av Medlemstyp 1 (vuxen eller minderårig), kan under 17-åringar som är bosatta på samma adress, vara av medlemstyp 2.

MEDLEMSTYP 3 – 30 € (familjescouter)

Familjescouternas avgift.

Av nya medlemmar uppbärs en startavgift på 20 €


VÅRDNADSHAVAR ID

Alla vårdnadshavare får vårdnadshavar ID med vilket de kan logga in i scouternas e-tjänst. Där kan du sedan se barnets uppgifter och anmäla barnet till evenemang.