Aktuellt

Scouting under Covid-19 pandemin

Läget gällande Covid-19 pandemin är osäkert och scoutrörelsen följer aktivt med rekommendationer från myndigheterna. I kårverksamheten följer vi Finlands Scouters riktlinjer för ordnandet av trygg verksamhet och kommer därför bl.a. att ha en stor del av scoutmöten utomhus samt en del verksamhet på distans. Vi håller er uppdaterade om läget här på kårens hemsida och gruppledarna skickar ut närmare instruktioner om veckomötena.

Finlands Scouters anvisningar till kårerna: https://www.scout.fi/corona