Kårklädsel

Här finns samlat instruktioner gällande scoutklädsel för de olika åldersgrupperna. Kåren brukar beställa kårtröjor/huppare med jämna mellanrum (ungefär vartannat år). Viktigast är ändå scouthalsduken och kläder enligt väder!

Ifall en äventyrsscout köper scoutuniform kan ni se vidare instruktioner för var övriga märken ska placeras här.