Kårklädsel

Här finns samlat instruktioner gällande scoutklädsel för de olika åldersgrupperna. Kåren brukar beställa kårtröjor/huppare med jämna mellanrum (ungefär vartannat år). Viktigast är ändå scouthalsduken och kläder enligt väder!