Åldersgrupperna

I Finland finns det idag ca 70 000 scouter, i hela världen ca 38 miljoner (från 160 olika länder)!

I scouterna får du uppleva spännande äventyr och nya utmaningar tillsammans med nya och gamla vänner! Bli scout och lär dig nya saker genom att själv få prova på.

________________________________________________________________________________________________________________

I kåren har vi följande grupper:

Vargungarna (8-9 åringar) har möten på torsdagar vid Hedåsen i Gumbostrand var vi främst är utomhus. Det finns två vargungegrupper med följande mötestider:

Nybörjargrupp, torsdagar kl.17:30-18:30
Äldre gruppen (9 åringar), torsdagar kl.18:30-19:30

Ansvarig ledare: Nina Martin (0400-817 644)


Äventyrsscouterna (10-12 åringar) har möten på onsdagar vid Hedåsen i Gumbostrand var vi främst är utomhus. Äventyrsscouterna är en aktiv grupp som åker på utfärder och har mycket mångsidigt program. Vi har för tillfället två äventyrsscoutgrupper med följande mötestider:

Nya äventyrsscouter, onsdagar kl.17:30-18:30
Äldre äventyrsscouter, onsdagar kl.18:30-19:30

Ansvarig ledare: Ida Mäntylampi (0400-599 407)


Spejarscouternas (12-14 åringar) har möten på tisdagar vid kårlokalen i Hansas och Hedåsen i Gumbostrand. Spejarscouterna gör olika spännande projekt tillsammans och längre utfärder.

Alla patruller har möten på tisdagar kl.18:00-19:30.
Patrullerna har delvis olika program.

Ansvarig ledare: Jens Hannuksela (044-280 04 22) och Tony Hiltunen


Explorerscouterna (15-17 åringar) fungerar som hjälpledare i kåren och har delvis också egen verksamhet. För kårens spejarscouter och explorerscouter erbjuder kåren bl.a. sommarpaddling och utlandsprojekt.

Explorerscouterna kommer överens om sina
mötestider inom gruppen.


Familjescouterna (barn i åldern 0-6 år tillsammans med en vuxen)
träffas en gång i månaden, men har då en aningen längre träff/utfärd.
Familjescoutingen ger vuxna och barn möjligheten att tillsammans
bekanta sig med scouting och friluftsliv.

Ansvarig ledare: Nina Martin (0400-817 644)


Kåren har idag kring 115 medlemmar varav 70 är aktiva i veckoverksamheten.