Beslut under årsmöte 26.2.2023

Kårens årsmöte hölls den 26.2.2023 vid kårlokalen i Hansas.

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Vi gick igenom kårens verksamhet år 2022 (verksamhetsberättelse och bokslut) och fastställde verksamheten för år 2023 (verksamhetsplan, budget).

Vi valde också årets styrelse till kåren och beslutade om medlemsavgiften för år 2023.

Följande personer bildar kårstyrelsen för år 2023:

Jens Hannuksela, kårchef
Fanny Jonasson, vice kårchef/uppdragschef
Ida Mäntylampi, programchef
Fanny Serenius, sekreterare och infoansvarig
Wilma Nikkanen, infoansvarig/styrelsemedlem
Emmi Öhman, kårekonom
Nina Martin, finansieringsanvarig
Anton Hännikäinen, materialförvaltare

Medlemsavgiften förblev på samma nivå som år 2021 (70 € för ordniarie medlem), syskonrabatten hölls kvar och startavgiften för nya medlemmar förblev 20 €.

Tack till alla som deltog i årsmötet!