Scoutlägersommaren 2023

Kommande sommar kommer kårens scouter erbjudas två scoutläger. Ett för de yngre åldersgrupperna och ett för äldre scouter. I första hand erbjuds Lövhyddan-lägret för vargungar…

Beslut under årsmöte 26.2.2023

Kårens årsmöte hölls den 26.2.2023 vid kårlokalen i Hansas. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Vi gick igenom kårens verksamhet år 2022 (verksamhetsberättelse och bokslut) och…