Årsmötet 2024

Kallelse till årsmöte 10.3.2024

Välkommen på scoutkåren Östersundom Scouters årsmöte den 10.3.2024 kl. 15:30 vid kårlokalen i Hansas (Söderkullavägen 618). På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Vi bjuder på kaffe/te…

Beslut under årsmöte 26.2.2023

Kårens årsmöte hölls den 26.2.2023 vid kårlokalen i Hansas. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Vi gick igenom kårens verksamhet år 2022 (verksamhetsberättelse och bokslut) och…